Make your own free website on Tripod.com

JERITAN IMAN DARI ASIA TENGAH

Ini adalah jeritan pemuda mukmin dari Asia Tengah. Jeritan ini mengungkapkan pada kita sebagian perjuangan pengembang dakwah Islam di sana, khususnya Uzbekistan. Jeritan ini juga mengungkapkan sebahagian sikap yang menggambarkan ketegaran mereka, baik lelaki mahupun perempuan, dalam menghadapi kezaliman yang penuh kedengkian terhadap setiap penampakan syiar ke-Islaman dan terhadap setiap pemikiran Islam yang murni yang dipimpin oleh penguasa kafir, Islam Karimov. Kami menyampaikan hal ini sebagaimana adanya. Hal itu merupakan batas minimum yang wajib atas kita terhadap saudara kita sesama muslim. Kita mengokohkan sikap mereka, dan bahwa Allah SWT bersama mereka, demikian pula umat mereka yang beragama Islam juga bersama mereka. Umat bersimpati dengan penuh ketakjuban kepada mereka dan mendoakan mereka agar Allah selalu memberikan ketegaran, pahala, dan pertolongan serta kemenangan bagi mereka dan umat Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:

"(Iaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung" ( Ali Imran 173).

Warkah buat Umat Islam

Kami adalah keturunan Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Kami adalah sebahagian dari umat Islam yang telah mengemban Islam sejak terbitnya fajar Islam. Jadi, sejarah kami dalam kemuliaan dan keagungan demikian panjang sepanjang masa khilafah rasyidah dan khilafah sesudahnya. Namun, negara yang haq ini —daulah khilafah— telah sirna cahayanya dari negeri kami demikian pula di negeri-negeri kaum muslimin secara bertahap, yang akhirnya hilang lenyap dari muka bumi pada tahun 1924. Setelah itu, Asia Tengah terperosok dalam kezaliman dan kegelapan. Kegelapan demi kegelapan silih berganti, berbagai malapetaka pun terus menimpa. Selanjutnya ajaran komunis yang sesat menguasai kami di negeri kami sendiri dengan penuh kesewenang-wenangan, autoriti, dan tangan besi. Golangan lanjut usia dan sebahagian para pemuda khususnya di Uzbekistan dan Lembah Virghanah berupaya memelihara agama dan aqidah mereka. Demikian pula umat secara umum pun memelihara aqidah mereka. Namun, kebodohan (akan ajaran Islam) telah benar-benar mencengkeram kami sehingga runtuhnya kezhaliman Uni Sovyet pada awal dasawarsa sembilan puluhan.

Mulailah kami bersentuhan dengan nur (cahaya) Islam dan kebenaran yang sesungguhnya. Terbukalah mata dan pikiran kami bahwa dulu Islam sampai kepada kami bersama dengan para tentara Khilafah Islamiyyah. Hal ini menambah keyakinan kami bahwa cahaya Islam tidak akan pernah dapat kembali kecuali dengan tegaknya Daulah Khilafah Rasyidah ‘ala Minhajjin Nubuwwah (daulah khilafah rasyidah yang berjalan di atas jalur kenabian). Memang benar, siapapun yang Allah SWT tidak memberikan petunjuk maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk ini adalah Islam seperti yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hujjah yang jelas. Dan hal itu berlangsung hanya beberapa saat ketika Islam yang jernih sampai (pada kami). Maka, Islam menyalakan sinar terang di rumah-rumah dan masyarakat kami. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman Islam tersebut menghidupkan fikiran semangat pemuda-pemuda di Asia Tengah. Ini adalah realiti yang menimbulkan kemarahan Sang Diktator Thaghut Yahudi musuh Islam, Islam Karimov beserta orang yang berdiri di belakangnya.

Sedarlah Sang Thaghut itu dari lamunannya. Ketika sedar, ia mendapatkan fakta bahwa masyarakat dan pandangan umum di dalam masyarakat menghendaki Khilafah. Segeralah ia mempersiapkan bala tentera dari kalangan Yahudi, pemecah-belah, dan orang-orang zalim penuh kedengkian. Lalu, menabuh genderang perang terhadap Islam dan umatnya. Hal ini dilakukan dengan bantuan institusi Yahudi yang bernama "Israel". Ia menginginkan perang untuk menghancurluluhkan tulang umat hingga diin umat ini tercabut dari hatinya.

Peperangan ini banyak ditulis dalam pelbagai tulisan dan buku, sehinggakan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di Asia Tengah yang juga orang Rusia —Aftali Banumarov— menulis buku setebal 63 halaman berjudul "Islam Karimov Melawan Hizbut Tahrir". Di dalam buku itu ia menggambarkan kebiadaban pemerintah dan ketegaran syabab khilafah di hadapan kebiadaban ini, serta memunculkan nasyrah-nasyrah Hizb serta kedustaan penguasa. Benar, itu merupakan kedengkian yang tidak ada persamaannya kecuali pembantaian yang dilakukan oleh mahkamah at-taftisy (pengadilan inkuisisi) yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin di Andalusia dan perang genocide (pembasmian etnik atau agama) di Al-Jazair.(Algeria)

Hasilnya, hanya sesaat saja. Sangkaan Sang Thaghut tentang kemungkinan mencabut Islam dari hati umat, keliru. Peperangan ini benar-benar memporak-porandakan rumah-rumah, meluluh-lantahkan masjid-masjid, ramai orang dijebloskan ke penjara, bahkan memaksa para pendengki memeras otak tentang cara menyiksa. Namun, justeru "sihir mengalahkan Sang Tukang Sihir". Hal itu malah semakin meningkatkan penerimaan umat terhadap pemikiran Islam dan umat semakin kuat berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

Bahkan, seorang syabah (pemudi) muslimah menyebarkan banyak nasyrah di lembaga negara terbesar beberapa kali dan ia berubah menjadi pemberani melebihi pemuda dan pemudi sebayanya. Hal ini menggugurkan keyakinan Sang Thaghut dalam menghancurkan ‘duri’ Islam. Terdapat pula seorang pemuda yang masih kecil berdiri di depan pengadilan seraya berkata kepada seorang hakim, "Dulu, aku tersesat ke tempat-tempat orang mabuk, kalian tidak memenjarakan aku. Sedangkan sekarang, ketika aku mendapat petunjuk justeru kalian memenjarakan aku". Lalu ia berkata kepada salah seorang terdakwa, "Bacakan padaku ayat yang mendorong aku terikat dengan Hizb". Ayat yang dia maksudkan adalah:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung" ( Ali Imran 104).

Syabab kecil itupun meminta kepada mas-ulnya (salah seorang mas-ul Hizb) untuk mentahzibkannya dengan menaruh perundang-undangan dan sanksi dari para thagut di bawah kedua telapak kakinya. Sang Mas-ul pun menyetujuinya, sebab ia melihat syabab itu mengambil qodhoyah mashiriyah-nya (tujuan utamanya, hidup matinya) dari Islam. Ia pun mengambil qosam Hizb dari syabab itu di hadapan pengadilan dan hakim. Salah satu badan penyiaran Barat melalui pejabat pusatnya menyatakan pada mereka, "Qosam telah terjadi di arena pengadilan".

Terdapat pula seorang perempuan yang anak laki-lakinya divonis 17 tahun penjara, datang dengan membawa anaknya yang masih kecil dan masih menyusu berumur beberapa bulan menghadap mas-ul para syabab. Seraya berkata, "Tahzibkanlah ia. Tahzibkanlah anak kecil ini sehingga dia tahu bahwa tujuan ia lahir dari orang tuanya hanyalah untuk Islam".

Terdapat pula seorang laki-laki berusia 70 tahun menyebarkan nasyrah dan dipenjara. Saat ia keluar dari penjara masyarakat menyambut dan memberi selamat kepadanya seakan-akan dia baru pulang menunaikan kewajiban haji. Ini semua adalah realiti. Contoh-contoh yang banyak seperti itu mengingatkan kita kepada kisah-kisah para sahabat dan sholihin zaman generasi awal betapa miripnya hari ini dengan kelmarin. Dan betapa miripnya aktiviti kita dan sikap kita dengan sikap mereka sebab akhir suatu urusan tidak akan benar kecuali awalnya pun benar. Ini adalah benar-benar ketegaran di tengah-tengah bertambahnya kezaliman dan serangan para thagut dan di tengah-tengah kesiapannya dijebloskan ke penjara di suatu pulau di tengah-tengah Laut Aral. Tempat ini merupakan tempat pembuangan sampah nuklear yang dulu dinamai urbikiyah dan wilayah ini disebut barisah kilmaz yang artinya "yang pergi ke sana tidak akan kembali". Ke penjara inilah para pemuda Islam dikirim dan setelah itu tidak ada seorang pun yang mengetahui khabar mereka.

Siapa saja yang ingin mengetahui sebab ketegaran kaum muslimin di Uzbekistan di hadapan negara teroris dan penindas, ia harus menapaki Islam dengan ikhlas. Sebab, siapa saja yang memahami Islam niscaya ia akan menjadikannya sebagai qodhoyah mashiriyah : hidup atau mati. Dan pertolongan Allah terletak di dalam kesabaran. Berdasarkan hal ini, kami menyeru anda sekalian, wahai kaum muslimin, untuk mengemban dakwah Islam dan di setiap akhir solat berdoa bagi lenyapnya kezaliman dan para thagut, serta Allah SWT menimpakan kesulitan yang besar kepada setiap thagut itu, dan menjadikan hari kehancuran mereka dalam waktu dekat. Dan kami menyeru kepada anda sekalian, wahai syababal ummat, untuk berpegang teguh dengan ikhlas yang jernih kepada Allah SWT, terbebas dari setiap cela, rasa takut dan sikap pengecut. Semoga Allah menjadikan pertolongan dan kemenangan bagi kita di dalam keikhlasan dan ketegaran tersebut. Allah SWT berkehendak membezakan mana pejuang dan tenteranya. Oleh karena itu, jadikanlah sikap keimanan yang penuh ketegasan dalam menghadapi orang-orang kafir dan kuncu-kuncunya. Jadikanlah, dakwah sebagai cita-cita dan hidup kalian, dan yakinilah bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongan bagi kalian. Sesungguhnya mengemban dakwah itu aktiviti, bukan sekadar pengaku-akuan. Memang, yang kita perlukan hanyalah pertolongan (Allah SWT). Namun, hal itu tidak akan terjadi tanpa disertai kesungguhan, keikhlasan, kesedaran, dan pengorbanan. Dan setelah itu, semoga Allah SWT menurunkan kepada kita pertolongan-Nya dan menyembuhkan hati kaum mukminin. Hanya kepada Allah kita memohon dan kepada-Nyalah kita berdo’a sepenuh hati semoga fitnah kaum muslimin di Uzbekistan merupakan akhir bagi penguasaan kaum kuffar atas kaum muslimin, dan merupakan awal masa Khalifah Rasyidah ‘ala Minhajin Nubuwwah. Amin.

Abu Firkhad - Asia Tengah (Terjemahan bebas dari Majalah "Al-Wa’ie" edisi 152, Ramadhan 1420 H, hlm. 24-25)